Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Trzymaj co masz" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 16 czerwiec 2024
by Super User
in Kazania

 

 Trzymaj co masz - (Paweł Jaszczuk)

 Objawienie 3, 11 [EIB] 

"Przyjdę już wkrótce! Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca."

 

 

Download Name Play Size
download 267_trzymaj_co_masz
Paweł Jaszczuk

35.8 MB