Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2

Post on 30 kwiecień 2019
by Super User

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2
Data: 28-04-2019
Godzina: 11:00
Miejsce
: Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Życia",
Olsztyn, Żeromskiego 24A

W czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi Jezus obiecał, że przyjdzie po raz drugi.  Apostoł Paweł zapowiadał, że w czasach ostatecznych nastąpi pierwsze zmartwychwstanie a Kościół składający się z ludzi wierzących, którzy w tym czasie będą na ziemi, zostanie pochwycony. Biblia mówi, że w tym okresie nastanie na ziemi tzw. Wielki Ucisk.  Czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem, w trakcie Wielkiego Ucisku czy też po tym okresie?

Jezus powiedział odnośnie czasu swojego przyjścia, że o tym dniu nie wie On sam, ani aniołowie w niebie lecz tylko Ojciec Niebieski.  Dlatego ustalanie dokładnej daty drugiego przyjścia Jezusa jest próżnym wysiłkiem i wszyscy, którzy próbują to zrobić robią duży błąd.

Jednakże Biblia przekazuje dużo informacji odnośnie czasu pochwycenia Kościoła w stosunku do czasu Wielkiego Ucisku. A zatem czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem?

Możesz posłuchać wykładów z naszej Konferencji na temat "Czasy Ostateczne" cz. 2:

 

Download Name Play Size
download Pochwycenie Kościoła przedstawione w Nowym Testamencie
Paweł Jaszczuk

64 MB
download Proroctwo Ozeasza o bezkrólewiu
Andrzej Matysiak

53.4 MB
download Jak długo Jezus ma przebywać w niebie
Andrzej Matysiak

61.9 MB
download Zwiedzenie i Apostazja w czasach końca
Paweł Jaszczuk

52.3 MB
download Kolejność wydarzeń: drugie przyjście + zmartwychwstanie + pochwycenie
Andrzej Matysiak

59.3 MB