Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 3

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 3
Data: 14 września
Godzina: 17:00
Miejsce:
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Życia",
Olsztyn, Żeromskiego 24A

Biblia mówi, że przeciwnikiem Mesjasza jest Anty-Mesjasz, czyli Anty-Chrystus zwany popularnie Antychrystem.  Postać ta jest utożsamiana z osobą, która będzie prześladować wierzących w Jezusa w czasie tzw. Wielkiego Ucisku.  Antychryst jest ponadto kojarzony z bestią albo zwierzęciem, czyli królestwem przeciwnym Królestwu Bożemu.  Znakiem władzy systemu Antychrysta nad narodami będzie znamię, które ludzie otrzymają na swojej prawej ręce lub na swoim czole; bez tego znamienia nikt nie będzie mógł ani kupować ani sprzedawać. (Objawienie Jana 13: 16-17).

Pierwszy Kościół myślał o Antychryście nie tylko jako o postaci eschatologicznej, która objawi się w przyszłości w czasach ostatecznych.  Antychrysta widziano w ludziach, którzy żyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.  Czy słusznie? Biorąc pod uwagę słowa Apostoła Jana, który ostrzegał przed wieloma antychrystami, którzy powstali już w pierwszym wieku (1 Jana 2:18) taka interpretacja jest w pełni uzasadniona. 

 

Jeżeli przyjrzymy się uważnie niektórym postaciom historycznym, które były wrogo nastawione do Mesjasza i do wierzących w Mesjasza, będziemy mogli stworzyć bardziej dokładny profil eschatologicznego Antychrysta. Jednocześnie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czy w naszych czasach, podobnie jak w pierwszym wieku kościoła działa również wielu antychrystów

NAGRANIA:

Download Name Play Size
download Antychryst na podstawie 1 Listu Jana – cz.1
Andrzej Matysiak

70 MB
download Antychryst na podstawie 1 Listu Jana – cz.2
Andrzej Matysiak

73.7 MB
download Ohyda Spustoszenia
Paweł Jaszczuk

70.3 MB