Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - (28 kwietnia, godz. 10:00)

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2

W czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi Jezus obiecał, że przyjdzie po raz drugi. Apostoł Paweł zapowiadał, że w czasach ostatecznych nastąpi pierwsze zmartwychwstanie a Kościół składający się z ludzi wierzących, którzy w tym czasie będą na ziemi, zostanie pochwycony. Biblia mówi, że w tym okresie nastanie na ziemi tzw. Wielki Ucisk. Czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem, w trakcie Wielkiego Ucisku czy też po tym okresie?

Jezus powiedział odnośnie czasu swojego przyjścia, że o tym dniu nie wie On sam, ani aniołowie w niebie lecz tylko Ojciec Niebieski. Dlatego ustalanie dokładnej daty drugiego przyjścia Jezusa jest próżnym wysiłkiem i wszyscy, którzy próbują to zrobić robią duży błąd.

Jednakże Biblia przekazuje dużo informacji odnośnie czasu pochwycenia Kościoła w stosunku do czasu Wielkiego Ucisku. A zatem czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem?

Możesz posłuchać wykładów z naszej Konferencji na temat "Czasy Ostateczne" cz. 2:

 

1. Sesja 1: "Pochwycenie Kościoła przedstawione w Nowym Testamencie" (Paweł Jaszczuk)

2. Sesja 2: "Proroctwo Ozeasza o bezkrólewiu" (Andrzej Matysiak)

3. Sesja 3: "Jak długo Jezus ma przebywać w niebie" (Andrzej Matysiak)

4. Sesja 4: "Zwiedzenie i Apostazja w czasach końca" (Paweł Jaszczuk)

5. Sesja 5: "Kolejność wydarzeń: drugie przyjście + zmartwychwstanie + pochwycenie" (Andrzej Matysiak)